بیست و یکمین همایش صنایع دریایی-جزیره قشم
هنوز کلیک می‌خورند!

گزارش جامع بیستمین همایش صنایع دریایی کیش انجمن مهندسی دریایی ایران
پربحث‌ترین اخبار
تبلیغات استخدام صنایع دریایی مارین نیوز
آخرین اخبار
کد خبر: 5358
تاریخ انتشار: آبان ۲۲, ۱۳۹۸

انجمن مهندسی دریایی ایران در خصوص اقدامات موازی و نامه نگاری های جناب آقای دکتر محمد سعید سیف، رئیس سابق این انجمن مستندات و اطلاعیه منتشر کرد.

به گزارش مارین نیوز، انجمن مهندسی دریایی ایران جهت تبیین و اطلاع رسانی در خصوص وضعیت این انجمن و فعالیت های غیرقانونی و موازی جناب آقای دکتر محمد سعید سیف، رئیس سابق این انجمن، اطلاعیه صادر کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

اعضای محترم انجمن مهندسی دریایی ایران

با سلام و احترام،
عطف به مکاتبات اخیر جناب آقای دکتر محمد سعید سیف در رابطه با فعالیت‌های انجمن مهندسی دریایی ایران، با توجه به اینکه ایشان با ارسال گواهی ثبت اعضای هیات مدیره (مربوط به مجمع سال ۱۳۹۳) اعلام می‌نماید که همچنان رئیس هیات مدیره انجمن می‌باشد، موارد زیر را به استحضار می‌رساند:

۱- آخرین مجمع برگزار شده انجمن مورخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۵ و تحت نظارت نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است ولیکن گواهی ثبت ارائه شده توسط جناب آقای دکتر محمد سعید سیف مربوط به مجمع سال ۱۳۹۳ می‌باشد (که این امر در خود مدرک ارائه شده مذکور است) و طبق اساسنامه انجمن دوره مدیریت هر هیات مدیره ۲ سال می‌باشد و لذا استناد به جلسه ۵ سال پیش در حال حاضر بی معنی است.

نامۀ جناب آقای دکتر لیاقت (دبیر وقت کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری) خطاب به جناب آقای دکتر سیف مبنی بر تأیید هیأت مدیره جدید
۱) نامۀ جناب آقای دکتر لیاقت (دبیر وقت کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری) خطاب به جناب آقای دکتر سیف مبنی بر تأیید هیأت مدیره جدید

۲- جناب آقای دکتر محمد سعید سیف ( با توجه به رای کم حاصله در انتخابات سال ۱۳۹۵ و عدم انتخاب مجدد به عنوان رئیس هیات مدیره) نسبت به نتایج حاصله اعتراض داشتند.

نامۀ بازرس هیئت مدیرۀ قبل (جناب آقای دکتر زراعتگر) مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت هیئت مدیره قبل به اعضای انجمن مهندسی دریایی ایران
نامۀ بازرس هیئت مدیرۀ قبل (جناب آقای دکتر زراعتگر) مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت هیئت مدیره قبل به اعضای انجمن مهندسی دریایی ایران(۱)
نامۀ بازرس هیئت مدیرۀ قبل (جناب آقای دکتر زراعتگر) مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت هیئت مدیره قبل به اعضای انجمن مهندسی دریایی ایران
نامۀ بازرس هیئت مدیرۀ قبل (جناب آقای دکتر زراعتگر) مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت هیئت مدیره قبل به اعضای انجمن مهندسی دریایی ایران(۲)

۳- موارد اعتراض در کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دو بار بررسی شد و هر دو بار منجر به تایید انتخابات گردید.

نامۀ یکی از اعضای هیأت مدیرۀ سابق به دبیر وقت کمیسیون انجمن های علمی جناب آقای دکتر لیاقت مبنی بر صحت انتخابات و نظر مساعد اکثریت اعضای هیأت مدیرۀ قبل نسبت به انتقال هیأت مدیره
نامۀ یکی از اعضای هیأت مدیرۀ سابق به دبیر وقت کمیسیون انجمن های علمی جناب آقای دکتر لیاقت مبنی بر صحت انتخابات و نظر مساعد اکثریت اعضای هیأت مدیرۀ قبل نسبت به انتقال هیأت مدیره
نامۀ یکی از اعضای هیأت مدیرۀ سابق به دبیر وقت کمیسیون انجمن های علمی جناب آقای دکتر لیاقت مبنی بر صحت انتخابات و نظر مساعد اکثریت اعضای هیأت مدیرۀ قبل نسبت به انتقال هیأت مدیره
نامۀ یکی از اعضای هیأت مدیرۀ سابق به دبیر وقت کمیسیون انجمن های علمی جناب آقای دکتر لیاقت مبنی بر صحت انتخابات و نظر مساعد اکثریت اعضای هیأت مدیرۀ قبل نسبت به انتقال هیأت مدیره
تأیید مجدّد انتخابات در جلسۀ کمیسیون انجمن های علمی پیرو اعتراض آقای محمدسعید سیف ( نامۀ 15/05/96 مبنی بر تأیید مجدّد هیأت مدیره در جلسۀ کمیسیون انجمن های علمی)
تأیید مجدّد انتخابات در جلسۀ کمیسیون انجمن های علمی پیرو اعتراض آقای محمدسعید سیف ( نامۀ ۱۵/۰۵/۹۶ مبنی بر تأیید مجدّد هیأت مدیره در جلسۀ کمیسیون انجمن های علمی)

۴- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه های شماره ۱۸۴۴۸۴/۳ مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۶ و شماره ۱۲۳۰۳۲/۳/۳/۳ مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۶ اسامی هیات مدیره جدید را به انجمن و سازمان ثبت اعلام نموده است .

تأکید چندبارۀ کمیسیون انجمن های علمی به رئیس هیأت مدیره قبل (محمد سعید سیف) مبنی بر لزوم تحویل امور به هیأت مدیره جدید
تأکید چندبارۀ کمیسیون انجمن های علمی به رئیس هیأت مدیره قبل (محمد سعید سیف) مبنی بر لزوم تحویل امور به هیأت مدیره جدید
6)	نامۀ معاون پژوهشی وزارت علوم به ادارۀ ثبت شرکتها مبنی بر لزوم ثبت تغییرات مجمع عمومی 26/05/95
نامۀ معاون پژوهشی وزارت علوم به ادارۀ ثبت شرکتها مبنی بر لزوم ثبت تغییرات مجمع عمومی ۲۶/۰۵/۹۵

۵- با توجه به اینکه نامبرده از تمکین نسبت به حکم کمیسیون و وزارت متبوع خودداری نموده است و به عنوان رئیس هیات مدیره قبل، مدارک لازم برای ثبت را به سازمان ثبت شرکت‌ها ارائه ننمود، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با توجه به جایگاه قانونی خود در تولیگری انجمن‌های علمی، طی نامه شماره ۱۰۹۲۰۲ مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۷ به ایشان اعلام نمودند که حق فعالیت تحت نام انجمن را ندارند.

حکم منع فعالیت محمد سعید سیف و هیأت مدیره قبل خطاب به محمد سعید سیف
حکم منع فعالیت محمد سعید سیف و هیأت مدیره قبل خطاب به محمد سعید سیف

۶- جناب آقای دکتر محمد سعید سیف نسبت به شکایت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دیوان عدالت اداری اقدام نمودند که وفق حکم بدوی پیوست شکایت ایشان رد شده است.

رأی دیوان عدالت به نفع وزارت علوم و اعضای هیأت مدیره جدید انجمن مهندسی دریایی ایران (پیرو شکایت محمد سعید سیف از وزارت علوم در خصوص تأیید انتخابات، دیوان عدالت اداری نیز انتخابات را تأیید نموده و شکایت آقای محمد سعید سیف را رد کرده است.)
رأی دیوان عدالت به نفع وزارت علوم و اعضای هیأت مدیره جدید انجمن مهندسی دریایی ایران (پیرو شکایت محمد سعید سیف از وزارت علوم در خصوص تأیید انتخابات، دیوان عدالت اداری نیز انتخابات را تأیید نموده و شکایت آقای محمد سعید سیف را رد کرده است.)-۱
رأی دیوان عدالت به نفع وزارت علوم و اعضای هیأت مدیره جدید انجمن مهندسی دریایی ایران (پیرو شکایت محمد سعید سیف از وزارت علوم در خصوص تأیید انتخابات، دیوان عدالت اداری نیز انتخابات را تأیید نموده و شکایت آقای محمد سعید سیف را رد کرده است.)
رأی دیوان عدالت به نفع وزارت علوم و اعضای هیأت مدیره جدید انجمن مهندسی دریایی ایران (پیرو شکایت محمد سعید سیف از وزارت علوم در خصوص تأیید انتخابات، دیوان عدالت اداری نیز انتخابات را تأیید نموده و شکایت آقای محمد سعید سیف را رد کرده است.)-۲

۷- جناب آقای دکتر محمد سعید سیف مجددا نسبت به شکایت از هیات مدیره جدید جهت استفاده از لوگوی انجمن در دادگاه اقدام نمودند که این شکایت نیز وفق حکم پیوست رد شده است.

رای شعبه پنجم دادیاری دادسرای ناحیه 31 (جرایم رایانه‌ای و فن‌آوری اطلاعات) دادگستری کل تهران مبنی بر استفاده لوگو و نام انجمن مهندسی دریایی ایران
رای شعبه پنجم دادیاری دادسرای ناحیه ۳۱ (جرایم رایانه‌ای و فن‌آوری اطلاعات) دادگستری کل تهران مبنی بر استفاده لوگو و نام انجمن مهندسی دریایی ایران

۸- با توجه به اینکه انجمنهای علمی وفق مصوبه ۲۶۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت مینمایند و وفق این مصوبه کلیه امور تشکیل، رفع اختلاف و انحلال آنها به عهده وزارت متبوع میباشد، بطلان اقدامات نامبرده واضح میباشد و بارها در کمیسیون انجمنهای علمی و دادگاههای قضائی به اثبات رسیده است.

۹- تنها دستاویز ایشان برای اقدامات اینچنینی عدم ثبت فهرست هیات مدیره جدید در سازمان ثبت شرکتها می‌باشد (که خود با همراهی چند نفر از اعضای سابق و عدم ارائه مدارک مجمع باعث آن شده اند) ولیکن با توجه به اینکه انجمن یک نهاد غیر انتفاعی و مردمی بوده و تحت لوای قانون تجارت فعالیت نمی‌نماید تا ثبت برای آن الزامی باشد، این دستاویز همیشه با شکست مواجه بوده است.

۱۱- با توجه به موارد فوق الذکر، استفاده مجدد نامبرده از سربرگ انجمن تخلف دیگری از جانب ایشان می‌باشد و مقتضی است گیرندگان محترم به جهت سلب راه انکار نامه های ارسالی از طرف جناب آقای دکتر محمد سعید سیف، نسبت به اخذ اصل نامه با مهر و امضای اصلی اقدام نمایند و تنها به دریافت فاکس اکتفا نشده و بر اساس دریافت فاکس تصمیمی اخذ نگردد.

امید است با ارائه توضیحات فوق و ارائه مدارک پیوست، مخاطبان این انجمن بتواند نسبت به اتخاذ تصمیم صحیح اقدام نموده و از ایجاد تفرقه در جامعه دریایی جلوگیری شود.

انتهای پیام/.

سردبیر | انجمن مهندسی دریایی ایران

بیست و یکمین همایش صنایع دریایی-قشم
عضویت در کانال رسمی تلگرام مارین‌نیوز، پایگاه خبری تحلیلی دریایی ایران
تبلیغات و آگهی دریایی مارین نیوز

پیام هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران؛

در اختتامیه بیست و یکمین همایش صنایع دریایی صورت پذیرفت؛

در اختتامیه بیست و یکمین همایش و نمایشگاه صنایع دریایی صورت پذیرفت؛

در حاشیه بیست و یکمین همایش و نمایشگاه صنایع دریایی عنوان شد:

دبیر بیست و یکمین همایش صنایع دریایی و دریانوردی:

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد:

رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران:

جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در اختتامیه بیست و یکمین همایش صنایع دریایی:

صنایع دریایی پیشران اقتصاد مقاومتی و رونق تولید
عضویت در کانال رسمی مارین نیوز، پایگاه خبری تحلیلی دریایی ایران
عضویت حقیقی و حقوقی در انجمن مهندسی دریایی ایران
تبلیغات-استخدام-شرکت-های-دریایی-در-مارین-نیوز
تبلیغات-استخدام-شرکت-های-دریایی-در-مارین-نیوز