کمیته علمی بیست و یکمین همایش صنایع دریایی

جلسه کمیته علمی بیست و یکمین همایش صنایع دریایی

اولین جلسه کمیته علمی بیست و یکمین همایش صنایع دریایی که ۱۳ و ۱۴ آذر ماه سال جاری توسط انجمن مهندسی دریایی ایران و با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و ارگان های دریایی در جزیره قشم برگزار می‌شود در دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد.