پوستر بیست و یکمین همایش و نمایشگاه صنایع دریایی

پوستر بیست و یکمین همایش و نمایشگاه صنایع دریایی

بیست و یکمین همایش و نمایشگاه بین‌المللی صنایع دریایی ۱۳ الی ۱۵ آذر توسط انجمن مهندسی دریایی ایران و با همکاری ارگان‌های دریایی در جزیره قشم برگزار خواهد شد.