بیست و یکمین همایش صنایع دریایی-جزیره قشم
هنوز کلیک می‌خورند!

گزارش جامع بیستمین همایش صنایع دریایی کیش انجمن مهندسی دریایی ایران
پربحث‌ترین اخبار
تبلیغات استخدام صنایع دریایی مارین نیوز
آخرین اخبار
کد خبر: 5129
تاریخ انتشار: آبان ۱, ۱۳۹۸

رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی مطرح کرد:

رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با بیان اینکه ۴۵۰۰ شناور فرسوده در کشور شناسایی شده است که ۱۵ تا ۳۰ سال سن دارند، اظهار داشت: برنامه ریزی شده است برای ۹۰۰ فروند آن شناور جایگزین در نظر بگیریم که این شناورها کاملا بومی است.

 به گزارش مارین‌نیوز، سیامک سید مرندی، رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی گفت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ما ۵۴۰۰ کیلومتر مرز خشکی و ۵۸۰۰ کیلومتر مرز دریایی داریم، بنابراین کشوری دریایی محسوب می‌شویم و مقام معظم رهبری ‌‌‌‌‌‌‌‌هم به درستی به توسعه دریامحور تاکید دارند.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

وی افزود: قوانین دریایی کشور ما به سال ۱۳۴۳ برمی‌گردد و هیچ تغییری در قوانین و مقررات بر اساس شرایط نداشته‌ایم،‌ البته سال ۱۳۸۷، قانون اصلاح توسعه صنایع دریایی و بخش حمایتی شکل گرفت و دو سال است که باید اصلاحات بعدی این قانون انجام شود.

رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی افزود: در این قانون بحث حمایت از صنایع دریایی بود و موضوع عارضه‌یابی باید در دستورکار قرار می‌گرفت اما در این ۱۰ سال می‌توانستیم به مراتب ظرفیت دریایی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بهتر از این کنیم.

سید مرندی تصریح کرد: ۹ درصد منابع نفتی ما در خشکی، ۲۴ درصد در آب و ۶۸ درصد در آب‌های عمیق است، اما ما در این ۶۸ درصد ‌تمرکز چندانی نداشته‌ایم.

وی با بیان اینکه در این چند سال همه بخش‌ها جزیره‌ای عمل کرده‌اند، افزود: چرا در بحث دریایی جزیره‌ای عمل شود؟ به عنوان مثال کشتیرانی ما معتقد است وظیفه حمایت از کشتی‌ساز ندارد و باید فقط به حمل و نقل توجه کند.

رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی با تاکید بر اینکه تحریم‌ها در نقاطی که مدیریت سوء داریم موثر می‌شود، گفت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دشمن بررسی می‌کند و در نقاطی که ضعف داریم نفوذ می‌کنیم. ما هر کجا مدیریت صحیح و اقتصاد درون‌گرا داشتیم، تحریم نتوانست تاثیر بگذارد.

سید مرندی خاطرنشان کرد: شورای عالی صنایع دریایی به واسطه عدم تمرکز در حوزه دریا تلاش کرد مانع این پراکندگی شود و ایجاد هماهنگی بین ارگان‌های دریایی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دنبال کند. البته در کنار آن باید صنایع به موازات نیازهای ارگان‌های دریایی توسعه یابد، البته زیرساخت‌هایی توسط دولت ایجاد شده که بی نظیر است اما استفاده نمی‌شود. ‌

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ما بر خلیج‌فارس اشراف داریم و مالکیت آن در اختیار ایران است. نباید یک شناور با پرچم غیر در آب‌های کشور ما برای تجارت تردد کند (قانون کاپوتاژ)، ‌اما این گونه نیست.

رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در دولت دوازدهم طرح‌های توسعه‌ اقتصاد مقاومتی دریایی در نظر گرفته شده است، یعنی سازنده و بخش مالی در کنار هم قرار می‌گیرند و نظارت ما باید نظارت بر روند ساخت، کیفیت و زمان تحویل باشد.

سید مرندی اضافه کرد: تا پیش از این ظرفیت تعمیر شناور در کشور ما تا ۱۰ درصد بود، اما امروز ۹۰ درصد شناورها مایل هستند تعمیرات خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در داخل انجام دهند و برای اولین بار سال گذشته بود که شناورهای شرکت ملی نفتکش را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در داخل تعمیر کردیم. درست است که توانمان صد درصد نیست، اما به جایی رسیده‌ایم که اگر شرکت‌های خارجی از تعمیر شناورهای ما امتناع ورزند، امکان تعمیر در داخل داریم.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در بخش ساخت نیز نیازهای شرکت‌های حمل و نقل باید بر اساس شرایط موجود بازار تعریف شود. ما ۱۵۷ فروند شناور آماده سفارش داریم که از سازمان بنادر، شرکت ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همچنین برنامه جایگزینی ۹۰ فروند شناورهایی که بین سکوهای نفتی تردد می‌کنند داریم.

سید مرندی خاطرنشان کرد: ۴۵۰۰ فروند شناور فرسوده در کشور شناسایی شده‌اند که ۱۵ تا ۳۰ سال سن دارند و برنامه‌ریزی شده است برای ۹۰۰ فروند آن جایگزینی انجام شود.

وی توضیح داد: طراحی این شناورها کاملا بومی است و ۷۵ درصد تجهیزات آن در داخل تامین می‌شود.

انتهای پیام/.

سردبیر | فارس

بیست و یکمین همایش صنایع دریایی-قشم
عضویت در کانال رسمی تلگرام مارین‌نیوز، پایگاه خبری تحلیلی دریایی ایران
تبلیغات و آگهی دریایی مارین نیوز

در بازدید مدیر عامل صندوق صنایع دریایی از گروه صنایع شهید توحیدی عنوان شد:

یک کارشناس:

با حمایت صندوق توسعه صنایع دریایی صورت پذیرفت؛

مدیر صنعت، معدن و تسهیل تولید سازمان منطقه آزاد قشم:

صنایع دریایی پیشران اقتصاد مقاومتی و رونق تولید
عضویت در کانال رسمی مارین نیوز، پایگاه خبری تحلیلی دریایی ایران
عضویت حقیقی و حقوقی در انجمن مهندسی دریایی ایران
تبلیغات-استخدام-شرکت-های-دریایی-در-مارین-نیوز
تبلیغات-استخدام-شرکت-های-دریایی-در-مارین-نیوز