تولید قایق گشتی خودران با توانمندی‌های استثنایی

تولید قایق گشتی خودران با توانمندی‌های استثنایی

بعد از تولید یدک کش خودران دریایی حالا نوبت به تولید قایق گشتی خودران با سرعت و چابکی بالا رسیده است.