ساخت نخستین کشتی حامل بالگرد در روسیه

ساخت نخستین کشتی حامل بالگرد در روسیه

نخستین کشتی نظامی حامل بالگرد، در یک کارخانه کشتی سازی در جمهوری کریمه روسیه ساخته خواهد شد و در حال حاضر اجرای این طرح در حال آماده سازی است.