بزرگترین-لنج-فایبرگلاس-صادراتی-در-قشم-به-آب-اندازی-شد-۵-شناور-دیگر-در-حال-ساخت-است

بزرگترین انج فایبرگلاس صادراتی قشم

بزرگترین لنج فایبرگلاس صادراتی در قشم به آب اندازی شد ۵ شناور دیگر در حال ساخت است