دیدار مدیرعامل منطقه آزاد قشم با فرمانده دریابانی شهرستان قشم

شکوفایی اقتصاد قشم در گرو امنیت دریایی است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار با فرمانده دریابانی شهرستان قشم گفت: فرزندان این نیرو در قشم با ایجاد امنیت در حوزه دریا موجب شکوفایی بیشتر اقتصاد این منطقه شده اند.