نمونه ای تلاش های شرکت Textron آمریکا برای مسلح کردن شناور بدون سرنشین

نمونه ای تلاش های شرکت Textron آمریکا برای مسلح کردن شناور بدون سرنشین

ترکیب قایق‌های بدون سرنشین و پهپاد‌های رادارگریز سپاه برای پاسخگویی به هر تهدیدی به‌ویژه در حوزه دریا موجب خواهد شد تا نیرو‌های مسلح کشورمان تبدیل به نیرویی خاص در جهان با امکان اجرای عملیات هیبریدی شوند.