نمایه گرافیکی از وضعیت عملیات مشترک پهپادها با شناورهای بدون سرنشین

نمایه گرافیکی از وضعیت عملیات مشترک پهپادها با شناورهای بدون سرنشین

ترکیب قایق‌های بدون سرنشین و پهپاد‌های رادارگریز سپاه برای پاسخگویی به هر تهدیدی به‌ویژه در حوزه دریا موجب خواهد شد تا نیرو‌های مسلح کشورمان تبدیل به نیرویی خاص در جهان با امکان اجرای عملیات هیبریدی شوند.