شناور شهید ناظری نیروی دریایی سپاه – ندسا

شناور شهید ناظری نیروی دریایی سپاه - ندسا

شناور شهید ناظری با سرعت بالا در امواج کمترین ضربه را دارد و به دلیل تماس بسیار کم با سطح آب، فشار بسیار کمی به موتورهای آن وارد می‌شود.
موشک ها و اژدرهای متعدد را می توان زیر بدنه این شناور نصب کرد. طراحی، ساخت و تسلیح شناور شهید ناظری را کاملا در مجموعه کارخانه جات نیروی دریای سپاه انجام شده است.