موشک-قادر-دست-بلند-نیرو‌های-مسلح-ایران-در-خلیج-فارس۵

موشک قادر دست بلند نیرو‌های مسلح ایران در خلیج فارس

موشک‌های کروز یکی از موثرترین سلاح‌ها در میدان‌های نبرد هستند که توانایی ایجاد ضربات سنگین و مهلک در زمین، هوا و دریا را دارند.