MAST-13 unmanned system unveiled at DSEi

کشتی های قابل کنترل از راه دور

نیروی دریایی بریتانیا آزمایش کشتی های قابل کنترل از راه دور را آغاز کرد که بر اساس فناوری MAST-13 ساخته شده‌اند. پهپادهای شناور جدید می توانند در مناطق دور از رویت مرکز فرماندهی مستقر در کشتی عمل کنند.