کشف گودالی از گاز در آب‌های دریای چین شرقی

کشف گودالی از گاز در آب‌های دریای چین شرقی

محققان ژاپنی موفق به کشف گودال اسرارآمیزی از گاز در زیر آب‌های دریای چین شرقی شده‌اند که می‌تواند یک منبع بزرگ انرژی و یا یک بمب ساعتی باشد.