پروژه تقویت سازه پهلوگیری سکوی PLQ میدان بلال

پروژه تقویت سازه پهلوگیری سکوی PLQ میدان بلال

پروژه تقویت سازه پهلوگیری سکوی PLQ میدان بلال و غواصی و تعمیرات زیر آب صنایع فراساحل