چرایی فاقد بودن شهرهای ساحلی و بندری ایران از نمادهاي شهري فاخر و مجموعه هاي تفريحي مدرن۱

چرایی فاقد بودن شهرهای ساحلی و بندری ایران از نمادهاي شهري فاخر و مجموعه هاي تفريحي مدرن

همه شهرهاي ساحلي بزرگ و مهم دنيا از جمله برخي کشورهاي کوچک همسايه ايران، بدون استثني داراي يک يا چند نماد شهري معروف هستند که به عنوان مرکزيت يک مجموعه تفريحي و گردشگري بزرگ، ايفاي نقش نموده و چهره شهرهاي ساحلي را متحول نموده اند. متاسفانه هيچيک از شهرهاي ساحلي ما (در شمال و جنوب کشور) داراي نمادهاي شهري فاخر و مدرن نيستند. در اينجا جهت کمک به روشن تر شدن ذهن مديران ارشد و مديران استان هاي ساحلي کشور سعي مي کنيم برخي از اين نمادهاي معروف را در چند قسمت بررسي کنيم. براي نشان دادن قابليت اجرا و امکان پذيري چنين طرح¬هايي، ابتدا به بررسي برخي کشورهاي همسايه پرداخته ايم که از نظر وسعت، جمعيت و توانايي¬هاي طراحي و مهندسي بسيار ضعيف‌تر از ايران هستند. در قسمت اول به نمادهاي شهري در شهر بندري کويت مي پردازيم.