مجموعه گردشگری دریایی مارینا کاسپین، تحولی در صنعت گردشگری شمال کشور

مجموعه گردشگری دریایی مارینا کاسپین، تحولی در صنعت گردشگری شمال کشور

مارینا کاسپین به عنوان نخستین مارینای شمال کشور و حرفه ای ترین مجموعه تفریحات دریایی در منطقه آزاد انزلی گامی مهم و موثر در توسعه گردشگری و جذب سرمایه گذاران به این منطقه محسوب می شود.