ساخت ماهی روباتیک اقیانوس‌پیما

ساخت ماهی روباتیک اقیانوس‌پیما

محققان با الهام از طبیعت موفق به ساخت روباتی شدند که با سرعتی باورنکردنی شنا می‌کند.