تولید اولین ماهی رباتیک با قابلیت تقلید از ماهی تن

تولید اولین ماهی رباتیک با قابلیت تقلید از ماهی تن

محققان با تقلید از نحوه حرکت سریع ماهی تن زردباله یا گیدر، رباتی را تولید کرده اند که می‌تواند الهام بخش حرکت سریع وسایل نقلیه خودران در زیر آب های اقیانوس ها باشد.