زیر دریایی هدایت شونده چینی با زوم ۶ برابر برای اکتشاف دنیای زیر آب۱

زیر دریایی هدایت شونده چینی با زوم 6 برابر برای اکتشاف دنیای زیر آب

یک زیر دریایی هدایت شونده یا زهپاد معروف به ROV ساخت یک شرکت چینی با زوم ۶ برابر برای اکتشاف دنیای زیر آب به بازار دریایی وارد شده‌است.