برگزاری نشست معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با سمن‌ها

برگزاری پنجمین نشست تخصصی معاونت محیط زیست دریایی با سمن‌ها

پنجمین نشست از سلسله نشستهای تخصصی سازمان حفاظت محیط زیست با سمن های محیط زیستی، در حوزه معاونت محیط زیست دریایی و تالابها با موضوع وضعیت محیط زیست دریایی و تالابها و تدوین برنامه های مدیریت مشارکتی در حفاظت از محیط زیست دریایی و تالابهای کشور باحضور مدیران کل معاونت محیط زیست دریایی و تالابها و سرپرست مدیریت اقتصاد و فناوری محیط زیست و مدیرکل دفتر مشارکتهای مردمی و مسئولیت اجتماعی در محل سالن سرو سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد .