چابهار از مناطق مهم شیلات ایران برای سرمایه‌گذاری ژاپن است

چابهار از مناطق مهم شیلات ایران برای سرمایه‌گذاری ژاپن است

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد چابهار گفت: چابهار با توجه به موقعیت مناسب و کیفیت بالای آبزیان دریایی یکی از بهترین مناطق ایران برای سرمایه‌گذاری ژاپن در حوزه شیلات است.