بومی سازی ۵ کیت سنجش آب مزارع تکثیر و پرورش آبزیان

بومی سازی ۵ کیت سنجش آب مزارع تکثیر و پرورش آبزیان

یک شرکت دانش بنیان ۵ کیت سنجش آب تولیدکرده که در مزارع تکثیر و پرورش آبزیان شامل انواع ماهی و میگو و همچنین جهت استفاده در آکواریوم‌های آب شور و شیرین کاربرد دارد.