لکه‌های-نفتی-در-سواحل-و-آب-های-جزیره-هنگام-در-خلیج-فارس۳

لکه‌های نفتی در سواحل و آب های جزیره هنگام در خلیج فارس

رئیس شورای اسلامی جزیره هنگام گفت: لکه‌های نفتی در آب‌ها و ساحل خلیج‌فارس، محیط زیست و گردشگری این جزیره را تهدید می‌کند.