تست دریانوردی آلاچیق شناور با حضور نمایندگان صندوق توسعه صنایع دریایی در جزیره قشم

تست دریانوردی آلاچیق شناور با حضور نمایندگان صندوق توسعه صنایع دریایی در جزیره قشم