تأمین نیازهای پژوهشی شرکت نفت و گاز پارس

تأمین نیازهای پژوهشی شرکت نفت و گاز پارس

شركت نفت و گاز پارس جهت تأمین نیازهای پژوهشی خود از دانشگاه ها و مراکز پژوهشی واجد شرایط دعوت به همکاری می‌کند.