نخستین بویه پلی‌اتیلن اقیانوسی (چراغ دریایی) تولید داخل۴

نخستین بویه پلی‌اتیلن اقیانوسی (چراغ دریایی) تولید داخل

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان از تولید نخستین بویه پلی اتیلن اقیانوسی ۱۰۰ درصد ایرانی در بندرعباس و انجام عملیات موفقیت آمیز به آب اندازی و نصب آن در حوضچه بندر شهید رجایی خبر داد.