مناطق آزاد و وِیژه اقتصادی عمان چگونه سرمایه‌گذار خارجی جذب می‌کنند؟

مناطق آزاد و وِیژه اقتصادی صحار عمان چگونه سرمایه‌گذار خارجی جذب می‌کنند؟

بندر و منطقه آزاد صحار طی یک قرارداد سرمایه گذاری مشترک بین بندر رتردام هلند و دولت عمان تأســیس شده و توسط شــرکت صنعتی صحار مدیریت می شوند. به زبان بسیار ساده سلطان‌نشین عمان با دارا بودن منابع کافی برای سرمایه‌گذاری و مالکیت ۱۰۰ درصدی بنادر و منطقه آزاد با بزرگترین و موفق‌ترین بندر جهان شریک شده است.