صنایع-دریایی-پیشران-اقتصاد-مقاومتی-و-رونق-تولید

صنایع دریایی پیشران اقتصاد مقاومتی و رونق تولید

صنایع دریایی پیشران اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، شعار بیست و یکمین همایش و نمایشگاه صنایع دریایی جزیره قشم است.