آزادراه جاسک ـ مشهد؛ احیا کننده سفرهای تفریحی به نیمه شرقی و سواحل مکران۲

آزادراه بندر جاسک ـ مشهد احیا کننده سفرهای تفریحی به نیمه شرقی و سواحل مکران

محمد مونسان، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر و استاد دانشگاه های دریایی کشور، ساخت آزادراه بندر جاسک – مشهد را احیا کننده سفرهای تفریحی به نیمه شرقی و سواحل مکران می‌داند.